Älskar att jobba i skog och mark
Behöver det gallras i skogen, läggas plattor på trädgårdsgången eller vill ni kanske få ordning på trädgården inför sommaren får ni gärna höra av er till Micke Karlsson i Sommen. Säger ni bara hur ni vill att det ska se ut så fixar han det utan problem!
Micke Karlsson startade sitt företag Micke Karlsson Skog & Mark AB vid årsskiftet efter att ha drivit det som enskilt företag några år. Innan dess hade han jobbat inom branschen i princip hela sitt liv, på såväl skogs- och marksidan som byggsidan.
- Men det jag huvudsakligen jobbar med idag är manuellt skogsbruk som till exempel plantering, röjning, gallring och delvis slutavverkning.
Istället för stora skogsmaskiner använder Micke motorsåg för att kunna gå in på känsligare mark och för att inte göra för stor åverkan.
- Så när det gäller skogsbruket vänder jag mig huvudsakligen till små skogsägare, där det gamla sättet att röja skog är både bättre och skonsammare för naturen.
Andra uppdrag Micke brukar få handlar om stensättning och plattläggning, där han bland annat jobbar åt NCC, men han kan också ta uppdrag åt privatpersoner. Dessutom kan han hjälpa till med mindre byggarbeten.

Eftersom det varit svårt att utföra skogs- och markarbeten just den här vintern har Micke istället fått en hel del uppdrag som handlat om takskottning och annan snöröjning.
- Där har det inte varit någon brist på jobb, konstaterar han.
Men när våren börjar närma sig brukar det bli dags för stensättning och plattläggning igen, där han oftast jobbar på entreprenad för NCC i trakterna runt Linköping.

Det Micke framför allt uppskattar med egenföretagandet är friheten att kunna bestämma över sin egen tid och göra det han vill.
- Uppskattningen från kunderna är givetvis också viktig och jag lägger helt enkelt ned den tid som behövs för att det ska bli bra, säger han.
Framöver hoppas Micke kunna utveckla företaget ytterligare och kanske också anställa några personer på sikt.


Micke Karlsson Skog & Mark AB

Bransch:
Service

Telefon: 070-589 21 32


Email:
karlsson.ost@telia.com

Adress:
Micke Karlsson Skog & Mark AB
Kabelvägen 7
57361 Sommen

| 13 SENASTE FÖRETAGEN